42.69

-KGB dog, it is very serios!

, ! .61 77 77

61  Upiter
0 58 2007-01-11 14:15:24  Upiter
62  Upiter
0 60 2007-01-11 14:14:31  Upiter
63  Upiter
0 86 2007-01-11 14:11:57  Upiter
64  Upiter
0 78 2007-01-11 14:11:10  Upiter
65  Upiter
0 78 2007-01-11 14:09:32  Upiter
66  Upiter
0 97 2007-01-11 14:08:22  Upiter
67 , , - .  BariCh
7 321 2006-12-26 16:09:43  Upiter
68  Upiter
20 565 2006-11-26 22:24:28  Upiter
69 - !  Upiter
0 194 2006-10-31 18:57:04  Upiter
70  Upiter
4 587 2006-10-12 17:31:23  Upiter
71  Upiter
12 530 2006-10-06 16:12:23  Upiter
72  Upiter
0 279 2006-09-28 17:30:35  Upiter
73  Upiter
0 149 2006-09-28 17:19:08  Upiter
74  Upiter
2 226 2006-09-28 17:00:25  Upiter
75  Upiter
1 166 2006-09-28 16:46:07  Upiter
76  Upiter
0 88 2006-09-27 16:02:55  Upiter
77  Upiter
0 137 2006-09-27 16:01:21  Upiter