CACIB “Palangos vasara ’07”
j. Sedykh N/RUS

MALES

junior

1, jBIS-3 - Labrash NIKON SYN DANILY 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/

intermedia

1 - RUSICH 16.01.06 /Kait Krait - Ozornitsa Asya/
2 - ROBIN GUD iz Chigasovo 31.03.06 /Karabas-Barabas iz Chigasovo - Nasha Lusha s Pleescheva Ozera/
3 - Nord Praid NOVYI VEK 23.03.06 /Nord Praid Shatandart petra Vivat Rossii - Nord Praid Yurmala/

open

1 - Labrash DAMSKIY UGODNIK 20.04.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Labrash Maritsa Tsytsa/

champion

1, CACIB - ZLATOSLAV LABRASH z Zolotogo Grada 24.12.04 /Labrash Mister X - Aki Nochka Chernaya/
2 - resCACIB - KARABAS-BARABAS iz Chigasovo 11.11.02 /Kait Krait - Enessa Milashka/
3 - ARBAT Bahrai 13.02.02 /Bart Barby s Bronich - Smejan Bojarynja Morozova/
Malahovskiy GRISHKA RASPUTNYI 02.04.04 /Jashka Malahovski Iz Russkoi Dinastii - Alissanta/
Nord Praid YASHKA NEVSKI 06.06.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Nord Praid Pava Jagodka/

FEMALES

junior

1 - Blek Rossi HARIZMA 17.10.06 /Blek Rossi Kirill Mefodevich - Blek Rossi Istina/
2 - Labrash NEZABUDKA 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/

intermedia

1, resCACIB - OCHI CHERNYE iz Chigasovo 21.09.05 /Amulet ot Zenitsa Oka - Zaznobushka iz Chigasovo/
2 - PERVAYA LEDI iz Chigasovo 24.01.06 /Ledogor iz Russkoi Dinastii - Agafiya ot Maksa i Trefov/

open

1 - Malahovskaja FORTUNA 15.03.05 /Kris - Kalinka Malinka/
2 - Labrash BRAVUSHKA 14.01.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Sudarynja Barynja/
3 - ZHELEZNAYA LEDI iz Chigasovo 07.02.05 /Berendey Lesnoi Charodey - Agafiya ot Maksa i Trefov/
Brenda's Company GRACIYA 07.05.04 /Bescenny Dar iz Peredelkino - Brenda's Company Kapitolina/

champion

1,CACIB,BOB - Malahovskaja REVOLUCIA 10.12.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Russkaja Kralja Ljalja iz Russkoi Dinastii/
? - BELLISSIMA Va Bene 10.01.04 /Igrun Vasiliy s Zolotogo Grada - Lena Van Dog/
? - Brenda's Company AGATA 07.05.04 /Kait Krait - Brenda's Company Kapitolina/
? - ZAZNOBUSHKA iz Chigasovo 10.05.03 /Kait Kait - Janita/
? - Chorny Medved ISTINNAYA LUBOV 18.02.05 /Alesha Popovich s Nadezhdinoi Poljany - Temnaja Noch Lady s Nadezhdinoi Poljany/

CACIB “Palangos mero taurė ’07”
j.Kozlowska M/PL

MALES

junior

1 - Labrash NIKON SYN DANILY 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/

intermedia

1- Nord Praid NOVYI VEK 23.03.06 /Nord Praid Shatandart petra Vivat Rossii - Nord Praid Yurmala/
2 - ROBIN GUD iz Chigasovo 31.03.06 /Karabas-Barabas iz Chigasovo - Nasha Lusha s Pleescheva Ozera/

open

1 - RUSICH 16.01.06 /Kait Krait - Ozornitsa Asya/
2 - Nord Praid YASHKA NEVSKI 06.06.03 / Evsey Olex iz Chernoi stai - Nord Praid Pava Jagodka/
3 - Labrash DAMSKI UGODNIK 20.04.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Labrash Maritsa Tsytsa/

champion

1 - CACIB,BOB, BOG, BIS-3 - ARBAT Bahrai 13.02.02 /Bart Barby s Bronich - Smejan Bojarynja Morozova/
2 - resCACIB - Malahovskiy GRISHKA RZSPUTNYI 02.04.04 /Jashka Malahovski Iz Russkoi Dinastii - Alissanta/
3 - KARABAS-BARABAS iz Chigasovo 11.11.02 /Kait Krait - Enessa Milashka/
4 - ZLATOSLAV LABRASH s Zolotogo Grada 24.12.04 /Labrash Mister X - Aki Nochka Chernaya/

females

junior

1 - Labrash NEZABUDKA 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
2 - Blek Rossi HARIZMA 17.10.06 /Blek Rossi Kirill Mefodevich - Blek Rossi Istina/

intermedia

1, CACIB, BOS - PERVAYA LEDI iz Chigasovo 24.01.06 /Ledogor iz Russkoi Dinastii - Agafiya ot Maksa i Trefov/
2 - OCHI CHERNYE iz Chigasovo 21.09.05 /Amulet ot Zenitsa Oka - Zaznobushka iz Chigasovo/

klasa otwarta
1, resCACIB - ZHELEZNAYA LEDI iz Chigasovo 07.02.05 /Berendey Lesnoi Charodey - Agafiya ot Maksa i Trefov/
2 - Malahovskaja FORTUNA 15.03.05 /Kris - Kalinka Malinka/
3 - Labrash BRAVUSHKA 14.01.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Sudarynja Barynja/

champion

1 - Malahovskaja REVOLUCIA 10.12.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Russkaja Kralja Ljalja iz Russkoi Dinastii/
2 - BELLISSIMA Va Bene 10.01.04 /Igrun Vasiliy s Zolotogo Grada - Lena Van Dog/
3 - Chorny Medved ISTINNAYA LUBOV 18.02.05 /Alesha Popovich s Nadezhdinoi Poljany - Temnaja Noch Lady s Nadezhdinoi Poljany/

LKAMK “BALTIJA"
j. Sedyh N/RUS

MALES

junior

1 - jBIS-2 - Labrash NIKON SYN DANILY 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
2 - K -BLACK AMBER Laimus 20.09.06 /Arbat Bahrai - Gordaja Laimus/

intermedia

1 - RUSICH 16.01.06 /Kait Krait - Ozornitsa Asya/
2 - ROBIN GUD iz Chigasovo 31.03.06 /Karabas-Barabas iz Chigasovo - Nasha Lusha s Pleescheva Ozera/
3 - Nord Praid NOVYI VEK 23.03.06 /Nord Praid Shatandart petra Vivat Rossii - Nord Praid Yurmala/

open

1 - Nord Praid YASHKA NEVSKI 06.06.03 / Evsey Olex iz Chernoi stai - Nord Praid Pava Jagodka/
2 - Labrash DZHENTELMEN UDACHI 20.04.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Labrash Maritsa Tsytsa/

champion

1 - BOS - ARBAT Bahrai 13.02.02 /Bart Barby s Bronich - Smejan Bojarynja Morozova/
2 - KARABAS-BARABAS iz Chigasovo 11.11.02 /Kait Krait - Enessa Milashka/
3 - Malahovskiy GRISHKA RZSPUTNYI 02.04.04 /Jashka Malahovski Iz Russkoi Dinastii - Alissanta/
4 - ZLATOSLAV LABRASH s Zolotogo Grada 24.12.04 /Labrash Mister X - Aki Nochka Chernaya/

SUKI

junior

1 - Labrash NEZABUDKA 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
2 - KNIAZHNA VELIKAYA YEVDOHIYA Laimus 20.09.06 /Arbat Bahrai - Gordaja Laimus/

intermedia

1 - PERVAYA LEDI iz Chigasovo 24.01.06 /Ledogor iz Russkoi Dinastii - Agafiya ot Maksa i Trefov/
2 - OCHI CHERNYE iz Chigasovo 21.09.05 /Amulet ot Zenitsa Oka - Zaznobushka iz Chigasovo/
3 - Malahovskaja BARYNJA 25.02.06 /Malahovskiy Levushka - Malahovskaja Krasota Po-Russki/

open

1 - BOB - Labrash BRAVUSHKA 14.01.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Sudarynja Barynja/
2 - Malahovskaja FORTUNA 15.03.05 /Kris - Kalinka Malinka/
3 - STELLA iz Grada Petrova

champions

1 - Malahovskaja REVOLUCIA 10.12.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Russkaja Kralja Ljalja iz Russkoi Dinastii/
2 - ZHELEZNAYA LEDI iz Chigasovo 07.02.05 /Berendey Lesnoi Charodey - Agafiya ot Maksa i Trefov/
3 - BELLISSIMA Va Bene 10.01.04 /Igrun Vasiliy s Zolotogo Grada - Lena Van Dog/
4 - Chorny Medved ISTINNAYA LUBOV 18.02.05 /Alesha Popovich s Nadezhdinoi Poljany - Temnaja Noch Lady s Nadezhdinoi Poljany/

LTMK - PALANGA 2007
j - Gajewski J/PL

MALES

Junior Class

1 - ROBIN GUD iz Chigasovo 31.03.06 /Karabas-Barabas iz Chigasovo - Nasha Lusha s Pleescheva Ozera/
2 - Labrash NIKON SYN DANILY 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
3 - DORAS Drugelis 21.04.06 /Arbat Bahrai - Dilema Juodasis Vejas/
4 - BLACK AMBER Laimus 20.09.06 /Arbat Bahrai - Gordaja Laimus/

intermedia
1 - RUSICH 16.01.06 /Kait Krait - Ozornitsa Asya/
2 - Nord Praid NOVYI VEK 23.03.06 /Nord Praid Shatandart petra Vivat Rossii - Nord Praid Yurmala/

open

1 - Labrash DZHENTELMEN UDACHI 20.04.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Labrash Maritsa Tsytsa/
2 - Nord Praid YASHKA NEVSKIY 06.06.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Nord Praid Pava Jagodka/

Champion
1 - BOB - ZLATOSLAV LABRASH s Zolotogo Grada 24.12.04 /Labrash Mister X - Aki Nochka Chernaya/
2 - ARBAT Bahrai 13.02.02 /Bart Barby s Bronich - Smejan Bojarynja Morozova/
3 - Malahovskiy GRISHKA RAZPUSTNYI 02.04.04 /Jashka Malahovski Iz Russkoi Dinastii - Alissanta/
4 - KARABAS -BARABAS iz Chigasovo 11.11.02 /Kait Krait - Enessa Milashka/

FEMALES

junior

1 - PERVAYA LEDI iz Chigasovo 24.01.06 /Ledogor iz Russkoi Dinastii - Agafiya ot Maksa i Trefov/
2 - Labrash NEZABUDKA 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
3 - Malahovskaja BARYNJA 25.02.06 /Malahovskiy Levushka - Malahovskaja Krasota Po-Russki/
4 - Blek Rossi HARIZMA 17.10.06 /Blek Rossi Kirill Mefodevich - Blek Rossi Istina/
5 - KNIAZHNA VELIKAYA YEVDOHIYA Laimus 20.09.06 /Arbat Bahrai - Gordaja Laimus/

intermedia

1 - OCHI CHERNYE iz Chigasovo 21.09.05 /Amulet ot Zenitsa Oka - Zaznobushka iz Chigasovo/
2 - Malahovskaja FORTUNA 15.03.05 /Kris - Kalinka Malinka/

working
1 - ZHELEZNAYA LEDI iz Chigasovo 07.02.05 /Berendey Lesnoi Charodey - Agafiya ot Maksa i Trefov/

champion

1, BOS - Malahovskaja REVOLUCIA 10.12.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Russkaja Kralja Ljalja iz Russkoi Dinastii/
2 - Chorny Medved ISTINNAYA LUBOV 18.02.05 /Alesha Popovich s Nadezhdinoi Poljany - Temnaja Noch Lady s Nadezhdinoi Poljany/
3 - BELLISSIMA Va Bene 10.01.04 /Igrun Vasiliy s Zolotogo Grada - Lena Van Dog/

"LBMK “Baltasis dѕentelmenas" -
j.Kuplauskas E/LT

MALES

junior

1- Labrash NIKON SYN DANILY 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
2 - Nord Praid NOVYI VEK 23.03.06 /Nord Praid Shatandart petra Vivat Rossii - Nord Praid Yurmala/

intermedia

1 - ROBIN GUD iz Chigasovo 31.03.06 /Karabas-Barabas iz Chigasovo - Nasha Lusha s Pleescheva Ozera/
2 - RUSICH 16.01.06 /Kait Krait - Ozornitsa Asya/
3 - DORAS Drugelis 21.04.06 /Arbat Bahrai - Dilema Juodasis Vejas/

champion
1 - BOB - ZLATOSLAV LABRASH s Zolotogo Grada 24.12.04 /Labrash Mister X - Aki Nochka Chernaya/
2 - ARBAT Bahrai 13.02.02 /Bart Barby s Bronich - Smejan Bojarynja Morozova/
3 - KARABAS-BARABAS iz Chigasovo 11.11.02 /Kait Krait - Enessa Milashka/
4 - Nord Praid YASHKA NEVSKYI 06.06.03 / Evsey Olex iz Chernoi stai - Nord Praid Pava Jagodka/
dysk - Malahovskiy GRISHKA RASPUTNYI 02.04.04 /Jashka Malahovski Iz Russkoi Dinastii - Alissanta/

FEMALES

junior

1 - Labrash NEZABUDKA 25.09.06 /Danila Vitjaz Moguchi - Yanochka Tsyganochka Labrash/
2 - Malahovskaja BARYNJA 25.02.06 /Malahovskiy Levushka - Malahovskaja Krasota Po-Russki/

intermedia

1 - PERVAYA LEDI iz Chigasovo 24.01.06 /Ledogor iz Russkoi Dinastii - Agafiya ot Maksa i Trefov/
2 - OCHI CHERNYE iz Chigasovo 21.09.05 /Amulet ot Zenitsa Oka - Zaznobushka iz Chigasovo/

open

1 - BOS - Labrash BRAVUSHKA 14.01.05 /Nikola Gorynych s Zolotogo Grada - Sudarynja Barynja/
2 - Malahovskaja FORTUNA 15.03.05 /Kris - Kalinka Malinka/

working

1 - ZHELEZNAYA LEDI iz Chigasovo 07.02.05 /Berendey Lesnoi Charodey - Agafiya ot Maksa i Trefov/

champion

1 - Malahovskaja REVOLUCIA 10.12.03 / Evsey Olex iz Chernoi Stai - Russkaja Kralja Ljalja iz Russkoi Dinastii/
2 - Chorny Medved ISTINNAYA LUBOV 18.02.05 /Alesha Popovich s Nadezhdinoi Poljany - Temnaja Noch Lady s Nadezhdinoi Poljany/

Results from Evgeni Fastov website "Vitjaz Moguchi Danila" http://www.brtdanila.ee/

фотки http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIU1M5 … IoXEFXQVdD