42.69

-KGB dog, it is very serios!

, ! .31 39 39

31 -  Upiter
1 345 2007-06-05 19:13:07  Upiter
32  Upiter
1 227 2007-06-05 19:07:07  Upiter
33  Upiter
0 165 2007-06-05 18:56:33  Upiter
34  Upiter
0 177 2007-06-05 18:43:33  Upiter
35  Upiter
0 157 2007-06-05 18:42:29  Upiter
36  Upiter
0 138 2007-06-05 18:39:10  Upiter
37  Upiter
0 132 2007-06-05 18:37:00  Upiter
38 (- x -)  Upiter
0 130 2007-06-05 18:18:09  Upiter
39  Upiter
0 169 2007-06-04 12:37:20  Upiter